Θεραπεία Υπέρτασης

 

Νεφρική απονεύρωση (renal denervation - RDN), Χριστόδουλος Παπαδόπουλος Καρδιολόγος Η υπέρταση είναι ένα συχνό πρόβλημα υγείας στις δυτικές κοινωνίες. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον σύγχρονο τρόπο ζωής που συνδέεται στενά με το κάπνισμα, την κακή διατροφή και την παχυσαρκία, την έλλειψη άσκησης, το stress και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Η συνήθης πρακτική για την θεραπεία υπέρτασης είναι ο περιορισμός όλων εκείνων των παραγόντων που σχετίζονται με την υψηλή πίεση όπως το κάπνισμα και το αλάτι, σε συνδυασμό με την χρήση συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών. Σε ένα ποσοστό των ασθενών που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 % η θεραπεία υπέρτασης με τους παραπάνω τρόπους θεωρείται ανεπαρκής και ο ασθενής λέμε ότι πάσχει από ανθεκτική υπέρταση. Σε αυτούς λοιπόν τους ασθενείς έχει αρχίσει να εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία μια καινούργια μέθοδος η οποία ονομάζεται συμπαθητική απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών (Renal Denervation, RDN) και η οποία γίνεται συνήθως από επεμβατικούς Καρδιολόγους.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι σε ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση ιδιαίτερα σε αυτούς που λαμβάνουν πολλά φάρμακα και εμφανίζουν κακή ρύθμιση αυτής, το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (ένα ειδικό νευρικό σύστημα του οργανισμού) παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. Η μέθοδος RDN βασίζεται στην κατάλυση – διακοπή των ινών αυτού του συστήματος, με την βοήθεια ενός ειδικού καθετήρα και την χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζεται στα τοιχώματα των νεφρικών αρτηριών από όπου περνούν αυτές οι συμπαθητικές νευρικές ίνες.

H μέθοδος εφαρμόζεται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο όπου συνήθως γίνονται οι στεφανιογραφίες και οι αγγειογραφίες με την βοήθεια ακτίνων Χ. Με τοπική αναισθησία προωθείται με ειδικό τρόπο ένας καθετήρας από το πάνω μέρος του μηρού (βουβωνική χώρα) έως τις νεφρικές αρτηρίες, όπου και χορηγείται χαμηλής συχνότητας ηλεκτρική ενέργεια (έως 8 Watts) η οποία και προκαλεί εντοπισμένα «εγκαύματα» στα τοιχώματα των νεφρικών αρτηριών. Η μέθοδος RDN προκαλεί σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης και έχει έως σήμερα εφαρμοστεί σε πάνω από 5000 περιπτώσεις ασθενών με ανθεκτική υπέρταση. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αρχίζουν να γίνονται ορατά προοδευτικά, σε διάστημα που ποικίλει από 1 έως και 12 μήνες. Πρόκειται για μια μέθοδο με εξαιρετική ασφάλεια, τεχνικά εύκολη, ανώδυνη για τον ασθενή που απαιτεί νοσηλεία μιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρτηριακή υπέρταση, τα αίτιά της, τη θεραπεία της αλλά και την νέα επαναστατική μέθοδο της συμπαθητικής απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών (renal denervation – RDN) δείτε εδώ …