Συνεργάτες

 
Δρ. Δημήτριος Ζιούτας, Συνεργάτης Χριστόδουλου Παπαδόπουλου Καρδιολόγου Δρ. Δημήτριος Ζιούτας, MD, PhD, FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Προσωπική ιστοσελίδα: www.zioutas.com
Δρ. Απόστολος Τζίκας, συνεργάτης Χριστόδουλου Παπαδόπουλου Καρδιολόγου Δρ. Απόστολος Τζίκας, MD, PhD, FESC
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Προσωπική ιστοσελίδα: www.apostolostzikas.gr
Δρ. Γεώργιος Κρασόπουλος, συνεργάτης Χριστόδουλου Παπαδόπουλου Καρδιολόγου Δρ. Γεώργιος Κρασόπουλος, MD, PhD, MRCS (Eng), FRCS-CTh (Eng)
Καρδιοχειρουργός
Προσωπική ιστοσελίδα: www.καρδιοχειρουργός.gr
Δρ. Νικόλαος Φασιάδης, MRCS, FRCS Ed, PhD, Αγγειοχειρουργός Δρ. Νικόλαος Φασιάδης, MRCS, FRCS Ed, PhD
Αγγειοχειρουργός
Προσωπική ιστοσελίδα: www.angiochirourgos.gr