2310 22 33 30 chrpapado@gmail.com

Αναίμακτη Στεφανιογραφία

Με τον όρο αναίμακτη στεφανιογραφία ονομάζουμε την απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών με την βοήθεια αξονικής τομογραφίας ιδιαίτερα λεπτών τομών. Με την εξέταση αυτή ο ασθενής μπορεί να αποφύγει την κλασική στεφανιογραφία η οποία απαιτεί εισαγωγή στο Νοσοκομείο και είναι περισσότερο χρονοβόρα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι μικρή (10 λεπτά) και χρειάζεται συνήθως μια προετοιμασία με φάρμακα που ελλατώνουν την καρδιακή συχνότητα προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερη απεικόνιση. Ανάλογη προετοιμασία μπορεί να χρειαστεί και στην περίπτωση γωστής αλλεργίας του ασθενούς σε σκιαστικά.

Και η κλασική στεφανιογραφία όπως και η αναίμακτη στεφανιογραφία χρησιμοποιούν ακτινοβολία (ακτίνες Χ) και επομένως δεν είναι μια εξέταση που μπορεί να επαναλαμβάνεται τακτικά. Η ιονίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες Χ) αθροιστικά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον οργανισμό και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείρηση της εξέτασης.

Σε ποιούς ασθενείς συνήθως επιλέγουμε να κάνουμε αυτή την εξέταση; Με βάση την εμπειρία μας και τα όσα υποστηρίζουν και οι τελευταίες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η εξέταση αυτή απευθύνεται κυρίως σε εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι είτε δεν έχουν τυπικά συμπτώματα πόνου είτε έχουν πολύ χαμηλή πιθανότητα να αξιολογηθούν σωστά από τις κλασικές υπάρχουσες μη επεμβατικές τεχνικές, όπως η δοκιμασία κόπωσης ή το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου. Μια άλλη κατηγορία ασθενών που θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη εξέταση αυτή είναι νέοι ασθενείς με παράγοντες κινδύνου, όπως κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη και υπερλιπιδαιμία, στους οποίους θα θέλαμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τον κίνδυνο που διατρέχουν για καρδιαγγειακά επεισόδια στο μέλλον και να τροποποιήσουμε την στρατηγική παρακολούθησής τους.

Εικόνα: Αναίμακτη στεφανιογραφία που απεικονίζει τις 3 κύριες στεφανιαίες αρτηρίες οι οποίες ελέγχονται με απουσία αθηρωμάτωσης

Δεξιός Καθετηριασμός

Ο δεξιός καθετηριασμός της καρδιάς, αποτελεί μια επεμβατική πράξη που απαιτεί νοσηλεία σε Καρδιολογική Κλινική. Συνίσταται στην τοποθέτηση ενός ειδικού καθετήρα μετρήσεων πιέσεων στις δεξιές κοιλότητες της καρδιάς και στην πνευμονική κυκλοφορία. Η πρόσβαση συνήθως επιτυγχάνεται από μια κεντρική φλέβα στην κλείδα ή στον λαιμό του ασθενή (υποκλείδιος ή σφαγίτιδα φλέβα). Χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

Πότε κάνουμε συνήθως δεξιό καθετηριασμό;

  • Στα πλαίσια προμεταμοσχευτικού ελέγχου

  • Προκειμένου να εκτιμήσουμε με ακρίβεια την πίεση στην πνευμονική κυκλοφορία και έτσι να βάλουμε την διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης

  • Σε ασθενείς με απορύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας προκειμένου να καθορίσουμε την θεραπευτική μας στρατηγική

  • Σε διασωληνωμένους ασθενείς με καταπληξία προκειμένου να καθορίσουμε τα αίτια της καταπληξίας καθώς και την θεραπευτική προσέγγιση

Έλεγχος Συγκοπής

Με τον όρο συγκοπή εννοούμε την πλήρη έστω και λίγα δευτερόλεπτα απώλεια της συνείδησης ενός ασθενούς, της οποίας μπορεί να προηγηθούν ή όχι κάποια πρόδρομα συμπτώματα όπως ζάλη και αδυναμία. Πολλές φορές ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες τραυματικές κακώσεις.

Η διερεύνηση της συγκοπής απαιτεί μια σειρά εξετάσεων που θα βοηθήσουν να ταυτοποιηθεί ο μηχανισμός της. Περιλαμβάνει μελέτη του καρδιακού ρυθμού με Holter 24 ή 48 ωρών, δοκιμασία ανάκλισης (tilt test), δοκιμασία μάλαξης καρωτίδων, δοκιμασία αδενοσίνης, λεπτομερές διαθωρακικό ή και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, εμφυτεύσιμο Holter ρυθμού ακόμη και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Σπάνια θα χρειαστεί γονιδιακός έλεγχος προς αποκλεισμό σπάνιων κληρονομούμενων καρδιοπαθειών που σχετίζονται με αρρυθμιολογικά συμβάντα και προκαλούν συγκοπή.

Εμφυτεύσιμο Holter ρυθμού

Το εμφυτεύσιμο Holter ρυθμού (Implantable Loop Recorder) είναι μια μικρή συσκευή με δυνατότητα καταγραφής του καρδιακού ρυθμού για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλών μηνών. Τοποθετείται πολύ εύκολα κάτω από το δέρμα του ασθενούς στην θωρακική χώρα και είναι εύκολα ανεκτό. Σε αντίθεση με το απλό Holter ρυθμού που αποτελείται από μια μικρή συσκευή καταγραφής που λειτουργεί με μπαταρία και έχει κάποια ηλεκτρόδια τα οποία είναι προσαρμοσμένα στον θώρακα του ασθενούς, το εμφυτεύσιμο Holter έχει μέγεθος μικρότερο του μικρού δακτύλου ενός χεριού και μπορεί να παίρνει καταγραφές για μήνες. Όποτε ο ασθενής νιώσει κάποια αρρυθμία, αδιαθεσία ή ζάλη μπορούμε να ανατρέξουμε με έναν φορητό υπολογιστή στην συσκευή και να «διαβάσουμε» τις καταγραφές που μπορεί να συνδέονται με τα συμπτώματα του ασθενή. Η χρήση αυτής της συσκευής προορίζεται κυρίως για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο συνήθης και λεπτομερής έλεγχος είναι αρνητικός και ταυτόχρονα υπάρχει από τις περιγραφές του ασθενή ισχυρή υποψία για αρρυθμιολογικά γεγονότα.

Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία

Η Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (CPET/CPXCardiopulmonary Exercise Test) αποτελεί μια πολύ χρήσιμη δοκιμασία στην καθημερινή κλινική ρουτίνα του Καρδιολόγου.

Είναι μια σύνθετη δοκιμασία που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εστιάζει στην ταυτόχρονη εκτίμηση της καρδιακής και της αναπνευστικής λειτουργίας κατά την διάρκεια της κόπωσης σε στατικό ποδήλατο συνήθως. Γίνεται ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος αλλά και ποικίλων αναπνευστικών παραμέτρων που λαμβάνονται με την βοήθεια αναλυτή που είναι προσαρμοσμένος σε ειδική μάσκα που φορά ο εξεταζόμενος.

Χρησιμοποιείται κυρίως στην εκτίμηση της βαρύτητας της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και στην πρόγνωσή της, στην λειτουργική εκτίμηση διαφόρων βαλβιδοπαθειών για αξιολόγηση πιθανής παρέμβασης, στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών με γνωστή καρδιοπάθεια αλλά και στην αξιολόγηση της καρδιαναπνευστικής ικανότητας επαγγελματιών αθλητών.

Στην εικόνα φαίνεται ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια στην διάρκεια καρδιοαναπνευστικής κόπωσης που αποτελεί σημαντικό προγνωστικό εργαλείο σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα

Κληρονομικές Καρδιοπάθειες – Γενετικός Έλεγχος

Ο γενετικός ή γονιδιακός έλεγχος αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση των τελευταίων ετών στην Καρδιολογία. Πρόκειται για έναν ενδελεχή αιματολογικό έλεγχο που μπορεί να απομονώσει γονιδιακές βλάβες ή αλλιώς γνωστές σαν μεταλλάξεις και οι οποίες μπορούν να μεταβιβαστούν σε άτομα της ίδιας οικογένειας και να είναι υπεύθυνες για κάποιες σπάνιες «κληρονομούμενες» καρδιοπάθειες. Με αυτόν τον τρόπο βάζουμε οριστικά την διάγνωση σε αυτές τις σπάνιες νόσους και ταυτόχρονα μπορούμε να ανακαλύψουμε στην ίδια οικογένεια άτομα που έχουν την συγκεκριμένη γονιδιακή έκφραση αλλά δεν έχουν εκδηλώσει την νόσο. Ετσι λοιπόν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ασυμπτωματικά άτομα που πιθανόν μπορούν στο μέλλον να νοσήσουν και τροποποιούμε την παρακολούθησή τους.

Μερικές τέτοιες καρδιοπάθειες είναι:

  • Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM)

  • Σύνδρομο Brugada

  • Αρρυθμιογενής δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας (ARVD)

  • Διατατική μυοκαρδιοπάθεια – Λαμινοπάθεια

  • Σύνδρομο Long QT