2310 22 33 30 chrpapado@gmail.com

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μια απεικονιστική εξέταση της καρδιάς από την οποία μπορούμε να πάρουμε πολύ σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες τόσο για την ανατομία της καρδιάς όσο και για την λειτουργία αυτής.

Θεωρείται η πιο αξιόπιστη σήμερα μέθοδος για τον προσδιορισμό των διαστάσεων και των όγκων των διαφόρων κοιλοτήτων της καρδιάς και κατ’ επέκταση και της συστολικής απόδοσης της αριστεράς και δεξιάς κοιλίας. Διακρίνει με μεγάλη ευαισθησία την φλεγμονή, την νέκρωση και την ίνωση του μυοκαρδίου.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιβεβαίωση της διάγνωσης σε ποικίλες καταστάσεις όπως:

 • Μυοκαρδιοπάθειες

 • Μυοκαρδιακή νέκρωση – έμφραγμα μυοκαρδίου

 • Μυοκαρδίτιδα από διάφορα αίτια

 • Αμυλοείδωση

 • Περικαρδίτιδα

 • Συγγενείς καρδιοπάθειες

 • Εκτίμηση βαλβιδοπαθειών

Σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας ή ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Η μεσοκολπική επικοινωνία αποτελεί την πιο συχνή συγγενή καρδιακή ανωμαλία. Η διάγνωση συνήθως γίνεται τυχαία σε ασθενείς που έχουν συμπτώματα δύσπνοιας και εύκολης κόπωσης, αρρυθμίες ή και καθόλου συμπτώματα. Η μεσοκολπική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστικά μια μικρή επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού κόλπου της καρδιάς που προοδευτικά μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση των δεξιών κοιλοτήτων και καρδιακή ανεπάρκεια. Σε περίπτωση έγκαιρης διάγνωσης και επιτυχούς σύγκλισης είτε χειρουργικά είτε με την βοήθεια ενός ειδικού υλικού (ομπρέλλα) που τοποθετείται από τους Καρδιολόγους διαδερμικά και χωρίς ανοιχτή επέμβαση, η κατάσταση είναι αναστρέψιμη.

Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα είναι μια μικρή επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού κόλπου της καρδιάς η οποία φυσιολογικά ανευρίσκεται σε 20-30% του γενικού πληθυσμού και συνήθως δεν δημιουργεί προβλήματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις και όταν υπάρχουν ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά αυτής της επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει αιτία για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Τυπικά στην περίπτωση αυτή η διαδερμική σύγκλιση με την συσκευή τύπου «ομπρέλλας» είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία.

Η αντιμετώπιση τόσο της μεσοκολπικής επικοινωνίας όσο και του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος με την συσκευή σύγκλισης γίνεται από τον Επεμβατικό Καρδιολόγο συνήθως υπό γενική αναισθησία και είναι μια επέμβαση πολύ χαμηλού κινδύνου. Η διάρκεια της επέμβασης διαρκεί λιγότερο της μιας ώρας και απαιτεί νοσηλεία μιας ημέρας.

Στις εικόνες παρουσιάζεται η συνήθης συσκευή που χρησιμοποιούμε καθώς και η τεχνική τοποθέτησής της.

Χρόνιες Ολικές Αποφράξεις

Οι χρόνιες ολικές αποφράξεις των στεφανιαίων αρτηριών αποτελούν σήμερα το πιο δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι της Επεμβατικής Καρδιολογίας. Επομένως χρειάζεται μια εξειδικευμένη ομάδα Επεμβατικών Καρδιολόγων με γνώση και εμπειρία επάνω στο αντικείμενο, καθώς και μια σειρά σύγχρονων υλικών τα οποία θα βοηθήσουν στην επιτυχία της επέμβασης.

Τί θα πρέπει να ξέρει ο ασθενής που έχει μια χρόνια ολική απόφραξη:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιχειρήσουμε την διάνοιξη μιας χρόνια απόφραξης είναι το μέρος της καρδιάς που αιματωνόταν φυσιολογικά από αυτήν την αρτηρία να έχει βιωσιμότητα και επομένως να μην είναι νεκρό. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αποκαταστήσουμε την ροή σε μια αρτηρία αν το μυοκάρδιο που αιματώνει δεν έχει πιθανότητες να επανέλθει. Την κατάσταση βιωσιμότητας του μυοκαρδίου μπορούμε να την αξιολογήσουμε με συγκεκριμένες εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να προηγηθούν του σχεδιασμού της επέμβασης.

 • Η επέμβαση είναι συνήθως σύμπλοκη και διαρκεί περισσότερο από μια συνηθισμένη επέμβαση αγγειοπλαστικής. Μπορεί να διαρκέσει και πολλές ώρες. Η νοσηλεία δεν διαφέρει από μια άλλη περίπτωση αγγειοπλαστικής.

 • Χρειάζεται συγκεκριμένος σχεδιασμός της επέμβασης που απαιτεί πολλές φορές χρόνο και συζήτηση. Αυτός ο σχεδιασμός αφορά στην ομάδα των Επεμβατικών Καρδιολόγων. Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενή, τις εξετάσεις που έχει κάνει καθώς και αυτές που απαιτούνται για τον σωστότερο σχεδιασμό.

 • Τις περισσότερες φορές θα χρειαστούν 2 παρακεντήσεις για να έχουμε πρόσβαση στα στεφανιαία. Χρησιμοποιούμε την μια κερκιδική και την μια μηριαία αρτηρία. Επομένως ο ασθενής μετά το πέρας της επέμβασης θα πρέπει να παραμείνει κλινήρης για λίγες ώρες.

 • Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην διάρκεια της επέμβασης είναι πολλά και περιλαμβάνουν ειδικά σύρματα, μικροκαθετήρες και πολλά άλλα. Για αυτό τον λόγο η επέμβαση παραγματοποιείται σε Αιμοδυναμικά Εργαστήρια με εμπειρία στην τεχνική αυτή.

 • Το κόστος της εξέτασης ξεπερνάει κατά πολύ το σύνηθες κόστος μιας αγγειοπλαστικής.