2310 22 33 30 chrpapado@gmail.com

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μια απεικονιστική εξέταση της καρδιάς από την οποία μπορούμε να πάρουμε πολύ σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες τόσο για την ανατομία της καρδιάς όσο και για την λειτουργία αυτής.

Θεωρείται η πιο αξιόπιστη σήμερα μέθοδος για τον προσδιορισμό των διαστάσεων και των όγκων των διαφόρων κοιλοτήτων της καρδιάς και κατ’ επέκταση και της συστολικής απόδοσης της αριστεράς και δεξιάς κοιλίας. Διακρίνει με μεγάλη ευαισθησία την φλεγμονή, την νέκρωση και την ίνωση του μυοκαρδίου.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιβεβαίωση της διάγνωσης σε ποικίλες καταστάσεις όπως:

 • Μυοκαρδιοπάθειες

 • Μυοκαρδιακή νέκρωση – έμφραγμα μυοκαρδίου

 • Μυοκαρδίτιδα από διάφορα αίτια

 • Αμυλοείδωση

 • Περικαρδίτιδα

 • Συγγενείς καρδιοπάθειες

 • Εκτίμηση βαλβιδοπαθειών

Σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας ή ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Η μεσοκολπική επικοινωνία αποτελεί την πιο συχνή συγγενή καρδιακή ανωμαλία. Η διάγνωση συνήθως γίνεται τυχαία σε ασθενείς που έχουν συμπτώματα δύσπνοιας και εύκολης κόπωσης, αρρυθμίες ή και καθόλου συμπτώματα. Η μεσοκολπική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστικά μια μικρή επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού κόλπου της καρδιάς που προοδευτικά μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση των δεξιών κοιλοτήτων και καρδιακή ανεπάρκεια. Σε περίπτωση έγκαιρης διάγνωσης και επιτυχούς σύγκλισης είτε χειρουργικά είτε με την βοήθεια ενός ειδικού υλικού (ομπρέλλα) που τοποθετείται από τους Καρδιολόγους διαδερμικά και χωρίς ανοιχτή επέμβαση, η κατάσταση είναι αναστρέψιμη.

Το ανοιχτό ωοειδές τρήμα είναι μια μικρή επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού κόλπου της καρδιάς η οποία φυσιολογικά ανευρίσκεται σε 20-30% του γενικού πληθυσμού και συνήθως δεν δημιουργεί προβλήματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις και όταν υπάρχουν ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά αυτής της επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει αιτία για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Τυπικά στην περίπτωση αυτή η διαδερμική σύγκλιση με την συσκευή τύπου «ομπρέλλας» είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία.

Η αντιμετώπιση τόσο της μεσοκολπικής επικοινωνίας όσο και του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος με την συσκευή σύγκλισης γίνεται από τον Επεμβατικό Καρδιολόγο συνήθως υπό γενική αναισθησία και είναι μια επέμβαση πολύ χαμηλού κινδύνου. Η διάρκεια της επέμβασης διαρκεί λιγότερο της μιας ώρας και απαιτεί νοσηλεία μιας ημέρας.

Στις εικόνες παρουσιάζεται η συνήθης συσκευή που χρησιμοποιούμε καθώς και η τεχνική τοποθέτησής της.

Χρόνιες Ολικές Αποφράξεις

Οι χρόνιες ολικές αποφράξεις των στεφανιαίων αρτηριών αποτελούν σήμερα το πιο δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι της Επεμβατικής Καρδιολογίας. Επομένως χρειάζεται μια εξειδικευμένη ομάδα Επεμβατικών Καρδιολόγων με γνώση και εμπειρία επάνω στο αντικείμενο, καθώς και μια σειρά σύγχρονων υλικών τα οποία θα βοηθήσουν στην επιτυχία της επέμβασης.

Τί θα πρέπει να ξέρει ο ασθενής που έχει μια χρόνια ολική απόφραξη:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιχειρήσουμε την διάνοιξη μιας χρόνια απόφραξης είναι το μέρος της καρδιάς που αιματωνόταν φυσιολογικά από αυτήν την αρτηρία να έχει βιωσιμότητα και επομένως να μην είναι νεκρό. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αποκαταστήσουμε την ροή σε μια αρτηρία αν το μυοκάρδιο που αιματώνει δεν έχει πιθανότητες να επανέλθει. Την κατάσταση βιωσιμότητας του μυοκαρδίου μπορούμε να την αξιολογήσουμε με συγκεκριμένες εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να προηγηθούν του σχεδιασμού της επέμβασης.

 • Η επέμβαση είναι συνήθως σύμπλοκη και διαρκεί περισσότερο από μια συνηθισμένη επέμβαση αγγειοπλαστικής. Μπορεί να διαρκέσει και πολλές ώρες. Η νοσηλεία δεν διαφέρει από μια άλλη περίπτωση αγγειοπλαστικής.

 • Χρειάζεται συγκεκριμένος σχεδιασμός της επέμβασης που απαιτεί πολλές φορές χρόνο και συζήτηση. Αυτός ο σχεδιασμός αφορά στην ομάδα των Επεμβατικών Καρδιολόγων. Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενή, τις εξετάσεις που έχει κάνει καθώς και αυτές που απαιτούνται για τον σωστότερο σχεδιασμό.

 • Τις περισσότερες φορές θα χρειαστούν 2 παρακεντήσεις για να έχουμε πρόσβαση στα στεφανιαία. Χρησιμοποιούμε την μια κερκιδική και την μια μηριαία αρτηρία. Επομένως ο ασθενής μετά το πέρας της επέμβασης θα πρέπει να παραμείνει κλινήρης για λίγες ώρες.

 • Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην διάρκεια της επέμβασης είναι πολλά και περιλαμβάνουν ειδικά σύρματα, μικροκαθετήρες και πολλά άλλα. Για αυτό τον λόγο η επέμβαση παραγματοποιείται σε Αιμοδυναμικά Εργαστήρια με εμπειρία στην τεχνική αυτή.

 • Το κόστος της εξέτασης ξεπερνάει κατά πολύ το σύνηθες κόστος μιας αγγειοπλαστικής.

Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδος με το σύστημα MitralClip

Τί είναι η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας;

Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι μια πολύ συχνή παθολογική κατάσταση της καρδιάς. Φυσιολογικά η μιτροειδής βαλβίδα ανοίγει και υποδέχεται το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στο αριστερό μέρος της καρδιάς (αριστερά κοιλία) και στη συνέχεια κλείνει εμποδίζοντας την επιστροφή του αίματος στους πνεύμονες. Όταν κλείνει η βαλβίδα αυτή το αίμα προωθείται από την αριστερά κοιλία στην κυκλοφορία του σώματος.

Στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, η βαλβίδα αυτή δεν κλείνει καλά  με αποτέλεσμα ποσότητα αίματος να επιστρέφει στους πνεύμονες και να δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο της καρδιάς.

Τί δημιουργεί την ανεπάρκεια της βαλβίδας;

Διάφορες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, όπως κατασκευαστικές της ανωμαλίες (συγγενείς), καταστροφή της λόγω προχωρημένης ηλικίας καθώς και καταστάσεις όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή καρδιακή ανεπάρκεια όπου η καρδιά μεγαλώνει, διογκώνεται και χάνει μέρος της δύναμής της.

Ποιά είναι τα κύρια συμπτώματα της ανεπάρκειας της μιτροειδούς;

Όταν η ανεπάρκεια είναι μικρή μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Όσο αυτή χειροτερεύει τότε εμφανίζονται συμπτώματα όπως λαχάνιασμα, η εύκολη κόπωση και η αδυναμία που εμποδίζουν τον ασθενή να ανταποκριθεί φυσιολογικά στις καθημερινές του δραστηριότητες. Όσο η κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπίζεται τόσο χειροτερεύουν τα συμπτώματα και τόσο πιο πολύ αποδιοργανώνεται η καρδιακή λειτουργία και μπορεί να εμφανιστούν και διάφορες αρρυθμίες με κύρια εκδήλωση την ταχυκαρδία και την ζάλη. Επίμονος ξηρός βήχας, ανορεξία και αδιαθεσία αποτελούν και άλλες εκδηλώσεις της νόσου.

Πώς διορθώνεται το πρόβλημα;

Υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα συμπτώματα ειδικά όταν η ανεπάρκεια της βαλβίδας δεν είναι σοβαρή. Η μόνη όμως λύση που αντιμετωπίζει ριζικά την κατάσταση αυτή είναι η χειρουργική επιδιόρθωση που απαιτεί βέβαια ένα «χειρουργείο ανοικτής καρδιάς», με γενική αναισθησία.

(http://www.καρδιοχειρουργόσ.gr/treatmentguide.php?cat=mitralvalve)

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ένα τέτοιο χειρουργείο κριθεί πολύ επικίνδυνο για τον ασθενή, επειδή μπορεί να συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους (πχ μεγάλη ηλικία, πνευμονοπάθειες, άλλα νοσήματα), υπάρχει η εναλλακτική λύση της διαδερμικής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδος με την βοήθεια ειδικών καθετήρων. Μια τέτοια επέμβαση δεν είναι ένα ανοικτό χειρουργείο και επομένως η ίδια η επέμβαση αλλά και η ανάρρωση του ασθενή είναι πολύ πιο εύκολες. Το mitral clip είναι μια συσκευή (βλέπε εικόνες) που χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση.

Τί είναι ακριβώς το mitralclip;

mitral clip 2Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μικρό «μανταλάκι», που με ειδικό τρόπο και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους καθετήρες τοποθετείται στην πάσχουσα βαλβίδα και περιορίζει σημαντικά την ανεπαρκή της σύγκλιση, κρατώντας ουσιαστικά κοντά τα δύο μέρη της βαλβίδας που λέγονται γλωχίνες. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και η διάρκειά της ποικίλει σε κάθε περίπτωση.

Μπορούν όλοι οι ασθενείς με ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας να αντιμετωπιστούν με αυτή την μέθοδο, χωρίς ανοικτό χειρουργείο;

Η απάντηση είναι όχι. Μόνο οι ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας και αυτοί οι οποίοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ένα κλασικό ανοικτό χειρουργείο, είναι αυτοί που πιθανόν θα ωφεληθούν περισσότερο από την μέθοδο.

Πόσες μέρες νοσηλείας θα χρειαστούν μετά την επέμβαση;

Συνήθως απαιτείται μια ημέρα νοσηλείας στην Εντατική Μονάδα και 2-3 μέρες στο Καρδιολογικό Τμήμα.

Χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή μετά την επέμβαση;

Τα φάρμακα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας και είναι απαραίτητα προκειμένου να συντηρήσουν ή και να βελτιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της επέμβασης.

Η μέθοδος είναι εξαιρετικά δαπανηρή και δυστυχώς προς το παρόν δεν καλύπτεται από κανένα Ταμείο Ασφάλισης.

Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI– Transcatheter Aortic Valve Implantation)

Η αορτική βαλβίδα είναι μία από τις τέσσερις βαλβίδες που έχει η καρδιά του ανθρώπου. Η φυσιολογική της λειτουργία είναι καθώς ανοίγει σε κάθε καρδιακό παλμό, να διευκολύνει την δίοδο του αίματος από τις καρδιακές κοιλότητες στην κυκλοφορία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί η βαλβίδα αυτή να αρχίσει να στενεύει με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αίματος. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μια παθολογική κατάσταση που ονομάζεται στένωση της αορτικής βαλβίδας.

Ποιά συμπτώματα προκαλεί η στένωση της αορτικής βαλβίδας;

Όταν η στένωση αρχίζει να γίνεται σοβαρή μπορεί να εμφανιστούν εύκολη κόπωση, ή δύσπνοια στην κόπωση (περπάτημα, σκάλες κλπ), πόνος στο στήθος ή και σε ορισμένες περιπτώσεις λιποθυμία.

Ποιά είναι η θεραπεία της στένωσης της αορτικής βαλβίδας;

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο σήμερα που να μπορεί να αντιμετωπίσει την στένωση μιας βαλβίδας. Επομένως η λύση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας, που απαιτεί βέβαια ένα «χειρουργείο ανοικτής καρδιάς». Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις που ο ασθενής είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία ή πάσχει από άλλα νοσήματα τα οποία αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο ενός τέτοιου χειρουργείου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Τί είναι η μέθοδος της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVITranscatheterAorticValveImplantation)

Η μέθοδος συνίσταται στην τοποθέτηση μιας τεχνητής νέας βαλβίδας στην θέση της στενωμένης παλιάς βαλβίδας με την βοήθεια ενός ειδικού καθετήρα, με γενική αναισθησία αλλά χωρίς να απαιτείται «ανοικτό» χειρουργείο. Ο καθετήρας-μπαλόνι πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένη η νέα βαλβίδα προωθείται με ειδικό τρόπο στην κατάλληλη θέση στην καρδιά, είτε από την μηριαία αρτηρία (αρτηρία του ποδιού) είτε από την κορυφή της καρδιάς.

(Δείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=ZkgEf1EvRGc)

Μπορούμε σε όλους τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την τεχνική; 

Η μέθοδος αυτή προορίζεται μόνο για τους ασθενείς εκείνους που θεωρούνται ότι είναι πολύ υψηλού κινδύνου για να υποβληθούν σε «ανοικτή» επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας.

Ποιός είναι ο έλεγχος που πρέπει να γίνει πριν την τεχνική αυτή;

O τυπικός έλεγχος περιλαμβάνει κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος, αιματολογικό έλεγχο, υπερηχογράφημα ή και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα για την εκτίμηση της βαρύτητας της στένωσης, στεφανιογραφία για να αξιολογηθούν οι αρτηρίες της καρδιάς και αξονική τομογραφία για να απεικονιστεί με λεπτομέρεια όλο το μήκος της αορτής στον θώρακα και την κοιλιά, μέσα από την οποία θα οδηγήσουμε τον ειδικό καθετήρα-μπαλόνι στην καρδιά.

Πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση ;

Συνήθως διαρκεί από 2 έως 4 ώρες αναλόγως της κάθε περίπτωσης.

Ποιές μπορεί να είναι οι επιπλοκές της επέμβασης;

Οι επιπλοκές της επέμβασης γενικά είναι σπάνιες σε Κέντρα με μεγάλη εμπειρία της μεθόδου. Ο κίνδυνος θανάτου είναι περίπου 2%, καρδιακού επεισοδίου 1%, εγκεφαλικού επεισοδίου 2-3%, ανάγκης μόνιμης βηματοδότησης 3% και ανοικτού χειρουργείου 0.5%. Άλλες λιγότερο σοβαρές επιπλοκές είναι οι τραυματισμοί στα σημεία της παρακέντησης, η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, οι αιμορραγίες ή και λοιμώξεις. Γενικά οι επιπλοκές θεωρούνται μικρές και σπάνιες συγκριτικά με το όφελος της επιτυχημένης επέμβασης.

Πόσο διαρκεί η ανάρρωση μετά την επέμβαση;

Συνήθως απαιτείται 1-2 ημέρες νοσηλείας στην Εντατική Μονάδα και 3-5 μέρες στο Καρδιολογικό τμήμα. Η μετέπειτα ανάρρωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης μετά την επέμβαση που επιτυγχάνουν την όσο το δυνατό πιο γρήγορη επάνοδο του ασθενή στην καθημερινότητά του.

Χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή μετά την επέμβαση;

Τα φάρμακα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας και είναι απαραίτητα προκειμένου να συντηρήσουν ή και να βελτιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της επέμβασης.

Η μέθοδος αυτή καλύπτεται από τα Ταμεία Ασφάλισης;

Η μέθοδος είναι αρκετά δαπανηρή. Ωστόσο σήμερα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τα Ταμεία.

Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης και της καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης και της καρδιακής ανεπάρκειας

Μια νέα μέθοδος γνωστή εδώ και κάποια χρόνια και πρόσφατα δοκιμασμένη σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται να κατακτά διεθνώς όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια συσκευή που αποτελείται από μια μικρή γεννήτρια (όπως αυτήν που χρησιμοποιούν οι βηματοδότες) και ένα ηλεκτρόδιο που εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα διεγείροντας ειδικούς υποδοχείς στην καρωτίδα του ασθενούς. Η συσκευή αυτή ονομάζεται Barostim neo device (www.cvrx.com).

protoporiaki_methodos_1_2_3

 Η αρτηριακή υπέρταση διεθνώς έχει καταλάβει σημαντικότατη θέση στην νοσηρότητα του πληθυσμού και φαίνεται ότι ευθύνεται άμεσα για 1 στους 8 θανάτους παγκοσμίως. Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για τα καρδιαγγειακά επεισόδια και σχετίζεται άμεσα με υψηλή θνητότητα. Γνωρίζοντας ότι 10 % ή και παραπάνω περίπου των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην θεραπευτική αγωγή με φάρμακα, δίαιτα και άσκηση, υπάρχει ξεκάθαρα ανάγκη για νέες μεθόδους θεραπείας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, που ο αριθμός τους διαρκώς διευρύνεται. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν πολύ υψηλή θνητότητα και πολλές φορές τα φάρμακα που έχουμε στην διάθεσή μας δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα. Έτσι λοιπόν και σε αυτούς τους ασθενείς φαίνεται ότι η νέα αυτή θεραπεία μπορεί να αποτελέσει μια ελπιδοφόρο εναλλακτική λύση.

Πώς λειτουργεί η συσκευή

Η συσκευή αυτή διεγείρει με ηλεκτρισμό τους καρωτιδικούς υποδοχείς που αυτοί μεταφέρουν ειδικά νευρικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο τα οποία στη συνέχεια επηρεάζουν την λειτουργία ενός ειδικού νευρικού συστήματος του οργανισμού, του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα : α) να χαλαρώνουν οι αρτηρίες του σώματος, να πέφτει η πίεση και να διευκολύνεται έτσι η λειτουργία της καρδιάς, β) να επιβραδύνεται ο καρδιακός ρυθμός και γ) να βελτιώνεται η λειτουργία των νεφρών και κατ’ επέκταση να ρυθμίζεται καλύτερα η αρτηριακή πίεση και να επιβοηθείται ακόμη περισσότερο η καρδιακή λειτουργία.

Τα αποτελέσματα ελέγχου της αρτηριακής πίεσης είναι εντυπωσιακά και μόνιμα με την ενεργοποίηση της συσκευής.

(δείτε το σχετικό video).

Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια επίσης τα αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και βελτίωση της λειτουργικής τους κατάστασης χωρίς να επηρεάζονται ιδιαίτερα η αρτηριακή πίεση και  οι σφύξεις των ασθενών.

(δείτε το σχετικό video )

Πώς τοποθετείται η συσκευή

Η επέμβαση τοποθέτησης της συσκευής είναι γενικά απλή και απαιτεί την συνεργασία καρδιολόγου και αγγειοχειρουργού οι οποίοι θα τοποθετήσουν το ηλεκτρόδιο της συσκευής σε μια καρωτίδα και θα εμφυτεύσουν την γεννήτρια κάτω από το δέρμα. Η όλη επέμβαση διαρκεί μία με δύο ώρες.

Πότε ενεργοποιείται η συσκευή

Η συσκευή ενεργοποιείται 30 μέρες συνήθως μετά την επέμβαση με την βοήθεια τηλεμετρίας. Δηλαδή με την βοήθεια ενός φορητού υπολογιστή μπορούμε να «επικοινωνήσουμε» με την συσκευή, να την βάλουμε σε λειτουργία, να διαλέξουμε τις παραμέτρους που ταιριάζουν σε κάθε ασθενή (συχνότητα εκπομπής), να την απενεργοποιήσουμε κλπ. Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου καθώς μπορούμε πολύ εύκολα να τροποποιήσουμε την λειτουργία της. Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες από την χρήση της. Αν τώρα έχουμε μια «υπεραντίδραση» του οργανισμού με δραματική πτώση της αρτηριακής πίεσης μπορούμε να αλλάξουμε την συχνότητα της συσκευής και να περιορίσουμε το αποτέλεσμα της δράσης της.

Πότε έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα

Τα πρώτα αποτελέσματα τα έχουμε άμεσα σε αντίθεση με άλλες μεθόδους όπως η συμπαθητική απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών (www.καρδια.gr), όπου τα αποτελέσματα του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης γίνονται ορατά μετά τους πρώτους 6 μήνες. Μάλιστα η χρήση του Barostim neo θεωρείται ως η μέθοδος εκλογής για τους εκείνους με ανθεκτική υπέρταση που δεν ωφελήθηκαν από την μέθοδο της συμπαθητικής απονεύρωσης.

Μετά την θεραπεία διακόπτουμε τελείως την φαρμακευτική αγωγή;

Συνήθως χρειάζεται άμεσα να ελαττώσουμε σημαντικά τον αριθμό και την δοσολογία των αντϋπερτασικών φαρμάκων. Ο κάθε ασθενής αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση οπότε και σε καθένα ακολουθούμε διαφορετική προσέγγιση.